Nyttig info

Vaksinering/ID-merking:

Vi anbefaler å få hunden og katten vaksinert og ID-merket. ID-merking vil si at ditt dyr blir elektronisk merket livet ut ved hjelp av en microchip som settes under huden i nakken på dyret. Merkingen blir registrert i et nasjonalt register, slik at alle som har en avleser kan finne eier til bortkomne, merkete dyr.

Vaksinasjon anbefales årlig både på hund og katt. Det vaksineres mot ulike virus, og din veterinær vil avgjøre hvilke vaksiner som bør gis hvert år. Første vaksinasjon anbefales ved 10-12 ukers alder.

Merk! I følge terapianbefalingene fra legemiddelverket, er det ikke nødvendig med rutinemessig ormekur på voksne hunder.

Valper anbefales ormekurbehandlet annehver uke fram til de er 12 uker, deretter en gang ved 6 måneders alder. Ellers behandles hunder ved symptomer eller etter påvisning.

Reiseråd

Hvis du og ditt dyr skal reise til utlandet, kreves det pass og ID-merking for alle firbeinte (unntaket gjelder katt som skal reise til Sverige).

Utover dette kreves det i enkelte tilfeller spesielle vaksiner og parasittbehandling. Husk at det er du, som eier, som er ansvarlig for at dyret ditt tilfredsstiller hvert enkelt lands krav til innreise.

For tilbakeføring/innføring av kjæledyr til Norge, se http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/reise_med_kjaledyr/veileder_slik_reiser_du_med_kjaledyret_ditt/

Merk! I følge terapianbefalingene fra legemiddelverket, er det ikke nødvendig med rutinemessig ormekur på voksne hunder.

Valper anbefales ormekurbehandlet annehver uke fram til de er 12 uker, deretter en gang ved 6 måneders alder. Ellers behandles hunder ved symptomer eller etter påvisning.

Forgiftninger

–          Sjokolade
–          Løk/hvitløk
–          Druer/rosiner
–          Noen typer nøtter
–          Avokado
–          Gjærdeig i store mengder

Dette er noen av matvarene som ikke skal gis til hund og katt. Det beste for dem er å få et velbalansert fullfôr beregnet for hund eller katt. I noen tilfeller kan det være behov for spesialfôr ved enkelte lidelser. Veterinæren vil være behjelpelig med å finne det rette fôret for ditt dyr.

Når det gjelder medikamenter som vi bruker for å behandle ditt dyr, så er disse tilpasset dyrene, og det må ikke gis andre medikamenter uten at veterinær er rådført først. Paracet og Ibux f.eks, er veldig giftig for dyr.

I tillegg er det en del stue- og hageplanter som kan være giftig, og vi anbefaler eierne å ringe til Giftinformasjonen 22 59 13 00 hvis man mistenker at dyret har spist noe det ikke skulle ha spist.

Før og etter operasjon

Ved rutinemessige operasjoner som er satt opp litt tid i forveien (elektive inngrep), så anbefaler vi at hunden eller katten møter fastende, det vil si ikke mat etter kl.20.00 dagen før inngrepet. Friskt vann skal alltid være tilgjengelig. Dyret skal også være allment frisk og rask på operasjonsdagen.

Etter en operasjon er det viktig at hunden og katten holdes innendørs, og får ligge varmt og lunt. Dyret må ha tilsyn til det har kommet seg helt fra narkosen/sedasjonen. Ikke gi dyret mat og vann før det responderer normalt, kan gå og har normal svelgrefleks.

Katter bør komme i gang med å spise allerede operasjonsdagen, da disse er avhengig av proteiner for å holde blodsukkernivået innenfor normalen. Se også til at dyret ikke kommer til såret før etter stingene har blitt tatt.

Disse tas normalt 12-14 dager etter operasjon. Det er viktig å følge instruksjonene veterinæren har gitt om medisinering, og at alle kurer fullføres selv om dyret kvikner raskt til.

Forsikring

Et besøk hos veterinær kan fort bli kostbart hvis det krever utredninger, operasjon eller annet som tar tid. Vi anbefaler eiere til å forsikre sine dyr, uansett om de kostet i innkjøp eller ikke. Ei veterinærforsikring vil gi både eier og veterinær bedre mulighet til å finne diagnose, og kunne hjelpe dyret dersom det er mulig.

De fleste banker og forsikringsselskap har egen kjæledyrforsikring. Agria er et forsikringsselskap som bare har forsikring for dyr, og dette selskapet har ofte en såkalt direkteoppgjørsavtale med dyreklinikker i hele landet.

En slik avtale vil for deg, som eier, betyr at dersom beløpet blir over egenandel, så kan klinikken sende inn alt av informasjon til Agria, og få dekket forsikringssummen direkte fra dem, og du betaler bare egenandel.

Har du spørsmål?

​I klinikkens åpningstid har vi rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
[75041300]